Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá

Referát správy daní a poplatkov

Daň za psa - aktuálne tlačivá nájdete na odkaze https://devin.sk/18283/dan-za-psa

 

Súbory na stiahnutie

Overovanie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Splnomocnenie Veľkosť: 27 kB Formát: doc Dátum: 3.1.2024
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 26.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023

Ohlasovňa

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Veľkosť: 34.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 211.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Súhlas s prihlásením občana na pobyt Veľkosť: 20.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Osobitné užívanie verejného priestranstva

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva Veľkosť: 1.85 MB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023

Oznámenia o konaní podujatí

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia Veľkosť: 1.86 MB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia Veľkosť: 686.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023

Prenájom domu kultúry Devín

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o nájom nebytového priestoru v DK Devín 2023 Veľkosť: 1.82 MB Formát: pdf Dátum: 2.2.2024

Sociálne

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky Veľkosť: 468.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.4.2024
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 678.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Veľkosť: 192.8 kB Formát: pdf Dátum: 25.4.2024
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa Veľkosť: 177.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri vybavovaní pohrebu Veľkosť: 180.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Veľkosť: 659 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Referát životného prostredia a ochrany krajiny

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 15.3 kB Formát: docx Dátum: 23.10.2023
Žiadosť do systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023

Rybársky lístok

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov Veľkosť: 24.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístku Veľkosť: 24 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023

Referát územného plánovania

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o stanovisko mestskej časti (informácie) Veľkosť: 81.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.4.2024
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (príp. zmeny, zrušenia, potvrdenia) Veľkosť: 94.9 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o UPI Veľkosť: 70.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o UPI (informácie) Veľkosť: 97.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Referát územného konania a stavebného poriadku
Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o stavebné povolenie Veľkosť: 49 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Doklady na kolaudáciu Veľkosť: 340.2 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Doklady potrebné k stavebnému povoleniu Veľkosť: 1.06 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Veľkosť: 45 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o zmenu užívania stavby Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie spojené s kolaudáciou Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (predĺženie platnosti stavebného povolenia, doby výstavby, zmena stavby) Veľkosť: 306.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Doklady potrebné k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní a stavebného povolenia Veľkosť: 244.1 kB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
Povolenie na odstránenie stavby Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Povolenie na odstránenie stavby Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Veľkosť: 43 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Čestné vyhlásenie Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Doklady potrebné na preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie Veľkosť: 365.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.5.2024
Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie Veľkosť: 573.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.5.2024
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k preskúmaniu spôsobilosti stavby na užívanie Veľkosť: 196.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.5.2024
Ohlásenie stavebných úprav Veľkosť: 54.3 kB Formát: rtf Dátum: 23.10.2023
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 44 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o rozkopávku Veľkosť: 80.7 kB Formát: rtf Dátum: 23.10.2023
Ochrana osobných údajov účastníkov konaní Veľkosť: 21.4 kB Formát: docx Dátum: 23.10.2023
Žiadosť o územné rozhodnutie Veľkosť: 55.5 kB Formát: doc Dátum: 23.10.2023

Referát správy daní a poplatkov

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Tlačivo - vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch Veľkosť: 657.1 kB Formát: pdf Dátum: 27.3.2024

Referát správy

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ZIADOST_Povolenie vjazdu Veľkosť: 58.2 kB Formát: docx Dátum: 17.6.2024