Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Územné konanie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vyžadujú novostavby, ako aj prístavby a nadstavby, t.j. zmeny existujúcej stavby. Týmto rozhodnutím sa umiestňujú stavby na pozemok, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, požiadavky na obsah projektovej dokumentácie. V prípade, že ochrana dôležitých záujmov v území je určená v záväznej časti územného plánu obce alebo územným plánom zóny, nie je potrebné viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

          
Správny poplatok (v eurách):
 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia
o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:           
a) pre fyzické osoby  40,00
b) pre právnické osoby 100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  20,00