Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prenájom záhrad

Možnosti prenájmu záhrad v správe MČ Devín

Informácie o možnosti prenájmu záhrad - pozemkov v správe MČ Bratislava - Devín
 

Mestská časť Bratislava - Devín spravuje na svojom území takmer 150 záhrad, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy. Uvoľnené záhrady sa prideľujú od apríla 2010 v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka úspešným uchádzačom, ktorí sa prihlásia do obchodnej verejnej súťaže a ponúknu za prenájom najvyššie nájomné. Súťaž sa vyhlasuje aktuálne podľa ukončenia nájmu s predchádzajúcim nájomcom jej zverejnením na úradnej tabuli a na webstránke mestskej časti v sekcii Aktuality. Je možné si tu pozrieť ich podmienky v rámci starších súťaží - zvyčajne sa nemenia. Štandardnú zmluvu o nájme záhrady nájdete v sekcii Zverejňovanie dokumentov eGovZmluvy.
 

Základné údaje zmluvy o nájme:

 • cena za nájom je podľa návrhu uchádzača v súťaži, pričom nie je nižšia ako 0,50 eur/m2/rok
 • doba nájmu je do 5 rokov, pričom je možné po jej uplynutí požiadať o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
   

Ďalšie všeobecné informácie:

 • záhrady zvyčajne nie sú priamo dostupné z verejnej komunikácie (nie je možné sa k nim priamo dostať motorovým vozidlom),
 • nie všetky záhrady sú samostatne oplotené
 • na niektorých záhradách sú drobné záhradné chatky
 • pripojenie na vodovod si riešia nájomcovia vzájomnou dohodou
 • elektrické pripojenie je skôr výnimkou
   

Usmernenie pre nájomcov záhrad:

Zmluvy na prenájom pozemkov (záhrad) sú podpísané na dobu určitú, s ukončením nájmu ku konkrétnemu dátumu. V prípade, že máte záujem prenajaté pozemky (záhrady) užívať aj  po uplynutí doby nájmu, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve, doručte v dostatočnom predstihu (cca pol roka pred ukončením doby platnosti nájomnej zmluvy) na Miestny úrad Bratislava – Devín písomnú žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy.
Vašu žiadosť musí totiž prerokovať na svojom zasadnutí zastupiteľstvo MČ Bratislava - Devín. V prípade, že takúto žiadosť  včas nedoručíte, nájomná zmluva bude ukončená a Váš pozemok (záhrada) bude ponúknutý formou obchodnej verejnej súťaže inému záujemcovi.

Kontakt:
Referát životného prostredia
RNDr. PETER KREMPASKÝ

1. poschodie, číslo dverí: 5
telefón: 02/60 20 25 14
e-mail: peter.krempasky@devin.sk

pondelok   9.00 - 12.00    13.00 - 17.00
utorok       nestránkový deň
streda       8.00 - 12.00     13.00 - 16.00
štvrtok       nestránkový deň
piatok        nestránkový deň