Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebné povolenie

Stavby, ich zmeny (stavebné úpravy, prestavby, nadstavby a prístavby) je možné uskutočňovať iba  podľa  stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.


Potrebné doklady


Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
 na stavbu rodinného domu            50,00
  na stavbu bytového domu           200,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²        25,00
ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²            50,00
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu     35,00
 bytových domov     100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
garáže s jedným alebo dvomi miestami      30,00
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      30,00
na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 garáže s jedným alebo dvomi miestami      50,00
 prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      50,00
na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     50,00
na spevnené plochy a parkoviská     50,00
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     50,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
do 50 000 € vrátane    100,00
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane         200,00
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane       400,00
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane  800,00
nad 10 000 000 €1 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00