Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úhrady za nájom záhrady a nebytového priestoru

ZÁHRADY - úhrady nájomného


Ročný nájom za záhradu je potrebné uhradiť do termínu uvedeného v nájomnej zmluve ( väčšina zmlúv ma splatnosť nájomného do 31.03. príslušného roka ).

Úhrady :

  •  v hotovosti do pokladne na sekretariáte MČ Bratislava – Devín
  • na účet IBAN:SK5409000000005028001112. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol určený v zmluve

Ak nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 30 dní, môže prenajímateľ vypovedať nájomnú zmluvu.

NEBYTOVÉ PRIESTORY - úhrady nájomného


Ročný nájom za nebytový priestor je potrebné uhradiť do termínu uvedeného v nájomnej zmluve. 
 

Úhrady :

  • v hotovosti do pokladne na sekretariáte MČ Bratislava – Devín
  • na účet IBAN:SK5409000000005028001112. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol určený v zmluve