Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka

Registrácia samostatne hospodáriaceho roľníka podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.


Samostatne hospodáriacim roľníkom (SHR) je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom;
 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie;
 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou.
   

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako SHR, postupuje nasledovne:

 1. Navštívi obecný resp. miestny úrad v mieste, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí,  s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Na úrade si požiada o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka.
 2. Registrácia SHR sa v MČ Bratislava – Devín vybavuje na referáte vnútornej správy.
 3. Ku registrácii je potrebné si doniesť: 
 • vyplnenú žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka,
 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva), na ktorom budete hospodáriť,
 • doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti vyžaduje (napr. súhlas veterinárneho zdravotníctva a hygieny),
 • doklad o uhradení správneho poplatku vo výške 6,50 € (uhradí sa priamo v pokladni úradu).
 1. Po zaevidovaní žiadosti miestny úrad preskúma náležitosti a v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok do 30 dní vydá žiadateľovi Osvedčenie o zápise SHR.

Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ vybavovať živnostenské oprávnenie.