Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • Fotodokumentácia, príp. jednoduchá projektová dokumentácia stavby
  • Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
  • Mená a adresy účastníkov konania – dotknutých susedov
  • Vyjadrenie Okresného úradu v Bratislave, Tomášikova 46, Bratislava (životné prostredie)
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku. Poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu,  ktorý pripravia na stavebnom úrade
  • Stanovisko MČ Bratislava - Devín k investičnému zámeru (Stavebná a dopravná komisia na Miestnom úrade)

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):

  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - fyzická osoba        20,00
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - právnická osoba    50,00