Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rybárske lístky

Vybavuje:

Referát životného prostredia

RNDr. Peter Krempaský

Tel.: 02/ 60 20 25 14

 peter.krempasky@devin.sk
 

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa Sadzobníka správnych poplatkov občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom zaplatí za vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok, a to prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet mestskej časti alebo v hotovosti do pokladne mestskej časti.

Čo potrebujeme:

Občiansky preukaz

Poplatky:

Položka 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

týždenný rybársky lístok: 1,50 €

mesačný rybársky lístok: 3,00 €

ročný rybársky lístok: 7,00 €

trojročný rybársky lístok: 17,00 €

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Lehota na vybavenie:

na počkanie

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov