Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty na referáty

Prednosta

Ing. Michal Gašaj PhD., mobil: 0915 397 019

e-mail: michal.gasaj@devin.sk

Sekretariát starostu (podateľňa, pokladňa):

Bibiana Krechňáková, mobil: 0903 807 890           
tel.: 02 /60202511
e-mail: bibiana.krechnakova@devin.sk

Údržba verejných priestranstiev

Martin Čudrnák, mobil: 0911 111 897

email: vps@devin.sk

 

Referát ekonomický

DADON, s.r.o
e-mail: ekonomika@devin.sk

 •  Vedenie štatutárneho účtovníctva

Referát správy daní a poplatkov

Ing. Mária Vlkovičová, mobil: 0911 021 484
tel.: 02 / 6020 2524, e-mail: maria.vlkovicova@devin.sk

 • Daň za psa
 • Poplatok za rozvoj
 • Potvrdenia a daňových nedoplatkoch
 • Správa nájomného za prenajaté nebytové priestory
 • Správa nájomného za prenajaté záhrady

Referát vnútornej správy

Mgr. Zuzana Volleková
tel.: 02 / 6020 2517, e-mail: zuzana.vollekova@devin.sk

 • Prihlasovanie na pobyt, register obyvateľstva, potvrdenia o pobyte
 • Sociálna oblasť, vybavovanie odkázanosti na sociálnu službu
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Osobitné užívanie (zaujatie) verejného priestranstva
 • Povolenia na ambulantný predaj
 • Oznamovanie verejných kultúrnych a športových podujatí v mestskej časti
 • Nahlasovanie prevádzok
 • Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny

Referát územného plánovania

Ing. Beata Bočkorová

tel.: 02 / 6020 2519, e-mail: beata.bockorova@devin.sk

 • Ohlášky
 • Územný plán, rozvoj územného plánovania a výstavby
 • Územnoplánovacie informácie
 • Register adries
 • Súpisné a orientačné čísla
 • Drobné stavby
 • Rozkopávky

Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad, Špeciálny stavebný úrad

Ing. Erika Pálešová - vedúca stavebného úradu, mobil: 0911 017 426

tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: erika.palesova@devin.sk                           
                                         
Ing. Iveta Suneková

tel.: 02 / 6020 2513, e-mail: iveta.sunekova@devin.sk

Ing. Eva Šandorová 

tel.: 02 / 6020 2518, e-mail: eva.sandorova@devin.sk

Referát životného prostredia a ochrany krajiny

RNDr. Peter Krempaský

tel.: 02 / 60202514, e-mail: peter.krempasky@devin.sk

 • Prenájom záhrad
 • Výrub stromov
 • Odpady
 • Rybárske lístky

Referát správy zvereného majetku

Jana Czikóová, mobil: 0903 780 783

tel.: 02 / 6020 2527, e-mail: jana.czikoova@devin.sk

 • Predaje a výmeny majetku zvereného do správy
 • Verejné obstarávanie a nákup