Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ostatné združenia

Mimodevínske združenia

DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie

Je profesionálny inštitút so štatútom neziskovej organizácie, ktorý v Devíne sídlil v rokoch 2001 - 2006 a realizoval v tom čase viaceré environmentálne projekty, zamerané na ekovýchovu a spoluprácu s miestnou komunitou. (Rekonštrukcia náučného chodníka nivou Moravy v r. 2005 - 2006; Podpora zapojenia komunity do aktivít prispievajúcich k ochrane Devínskej Kobyly a nivy Moravy, iné).

Občianske združenie Bicyklová Bratislava

Zameriava sa najmä na všestrannú podporu rozvoja a propagáciu cyklistiky ako formy zdravej, rýchlej, environmentálne a ekonomicky výhodnej dopravy. Medzi hlavné ciele združenia patrí presadenie dobudovania cyklistickej infraštruktúry v Bratislave a tieto ciele realizovala prostredníctvom viacerých projektov, napr. projekt "Rozvoj Slovanského nábrežia v Devíne" (2008) či projekty, zamerané na cyklotrasy na západnom Slovensku a na Záhorí (značenie, infraštruktúra, informačné tabule, prevádzkovanie infostánku).

REC Slovensko

Je mimovládna organizácia, pracujúca v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany prírody, ekovýchovy, trvalo udržateľného turizmu či zapojenia občanov do rozhodovania. V Devíne REC realizovalo v roku 2005 projekt „Podpora cezhraničného rozvoja Devín - Hainburg“.

Všetky tri uvedené organizácie majú rozsiahle skúsenosti ako v príprave, tak v manažmente projektov, financovaných zo slovenských i európskych zdrojov a svoju činnosť zameriavajú na tie oblasti, ktoré sa prekrývajú so strategickými rozvojovými oblasťami sídla Devín.