Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OZ Scéna pre Devín

i_5330339Občianske združenie Scéna pre Devín bolo založené v r. 2011 zástupcami miestnej devínskej komunity. Jeho hlavnou prioritou je zrekonštruovať a následne uviesť do funkčného stavu zanedbané suterénne priestory pod materskou školou, ktorá sídli v historicky cennej budove Žigrayho kúrie na Kremeľskej ulici v Devíne.

Zrekonštruované pivničné priestory budú slúžiť predovšetkým obyvateľom MČ Bratislava-Devín, ale prirodzene aj verejnosti zo širšieho okolia a všetkým návštevníkom historickej obce Devín.

Nosným projektom OZ Scéna pre Devín je rekonštrukcia suterénnych priestorov a vytvorenie funkčného priestoru s klubovou sálou, javiskom, vstupnou halou a hygienickým zázemím.

Zorganizovali a uskutočnili sme niekoľko benefičných akcií na dvore nad priestormi pivnice, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom u miestneho obyvateľstva. Do prípravy akcií (koncert, dražba umeleckých diel darovaných miestnymi umelcami, blší trh) sa s nadšením zapojili miestni umelci, členovia miestneho vinárskeho spolku, majitelia tlačiarne, aj ostatní obyvatelia Devína - budúci užívatelia klubových priestorov.

Zámer projektu je založený na výnimočne spontánnej, dobrovoľnej snahe miestnej komunity svojpomocne zachrániť zanedbané, historicky významné pivničné priestory a dať im nový zmysel v podobe klubovej scény, ktorú budú využívať obyvatelia aj návštevníci Devína.