Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Občianske združenie za krajší Devín

OZ Za krajší Devín vzniklo v roku 2007 a v je zamerané na všestranný rozvoj a zveľadenie Devína v prospech jeho obyvateľov a návštevníkov, podporu a organizovanie voľno-časových aktivít detí a mládeže, podporu záujmových združení v Devíne, pomoc a podporu sociálne slabších obyvateľov s dôrazom na rodiny s deťmi, dôchodcov a ľudí v ťažkých životných situáciách.OZ tiež v spolupráci s MČ  organizuje rôzne kultúrno – spoločenské akcie:

  • hody, vinobrania, vianočné posedenia dôchodcov, výlety loďou pre jubilantov
  • akcie rodičov a detí Devína
  • vianočné programy, veľkonočné a jesenné tvorivé dielne.
  • OZ pravidelne organizuje:
  • Devínsku šarkaniádu (september)
  • Deň devínskych záhrad (začiatok mája)
  • Súťaž o najkrajšie rozkvitnuté devínske okno (počas leta)
  • Výstava ručných prác (koniec novembra
  • Devínsky peceň (koniec novembra)


Združenie tiež zabezpečilo výsadbu a skultúrnenie priestoru pred radnicou, výsadbu kvetov v oknách radnice, zimnú výzdobu okien radnice a letné kropenie devínskych ulíc. V tomto roku OZ zorganizovalo okrem pravidelných akcií aj rekonštrukciu brány na MŠ v Devíne, rekonštrukciu vstupného podbránia v MŠ v Devíne (nové omietky, vymaľovanie, výtvarné dotvorenie keramickými kvetmi), úpravu a výsadbu hrobov zakladateľov Skrášľovacieho spolku Devína. Takisto vypracovalo projekt na skultúrnenie a výsadbu okolia devínskeho kostola a niekoľko grantových projektov.

Medzi plánované aktivity OZ patria rekonštrukcia chodníka pred kostolom a vybudovanie chodníka pre vozičkárov, realizácia projektu skultúrnenia priestranstva okolo devínskeho kostola, obnova a rekonštrukcia zachovaných studní v Devíne, rekonštrukcia hlavného chodníka vo dvore MŠ, úprava a výsadba dvora v areáli MŠ, zdokumentovanie a archivácia zachovaných historických kroník Dobrovoľného hasičského zboru v Devíne, zreštaurovanie historickej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru a ďalšie zapojenie sa do grantových projektov.

Cieľovou skupinou OZ Za krajší Devín sú obyvatelia a návštevníci Devína. Združenie má 7 členov, jeho aktivity sú financované z členských príspevkov a sponzorských darov. OZ má zatiaľ čiastočné skúsenosti s čerpaním prostriedkov z grantových schém. Štatutárnou zástupkyňou OZ Za krajší Devín je pani Mgr. art Oľga Mikulášová.