Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov

S.C.E.A.R.
Societas civilis exercitus auxiliorumque Romanorum.

Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov.

Občianske združenie S.C.E.A.R. je historicko-vojenská skupina zložená z mladých členov, i_5175578nadšencov rímskeho vojenstva a kultúry. Vznikla 11.5. 2009 ako občianske združenie a dnes pôsobí nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí na rôznych podujatiach. Spolupracujeme s rôznymi klubmi zaoberajúcimi sa vojenskou históriou, ale tiež prezentáciou živej histórie. Veľmi úzka je tiež spolupráca nášho združenia s vedeckými inštitúciami ako napríklad Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, alebo Múzeum mesta Bratislavy. Sídlo skupiny sa nachádza v Bratislavskej mestskej časti Devín.

Našim poslaním je prostredníctvom živej histórie prezentovať v rámci projektov a vystúpení rímsku armádu, život rímskych vojakov vo vojenskom tábore i mimo neho a rímsku kultúru. Zameriavame sa predovšetkým na osvetovú činnosť, ktorej hlavnou náplňou je vzbudenie záujmu o históriu a živú históriu u mladých ľudí, ktorým umožňujeme vstúpiť do nášho združenia ako plnohodnotným členom v prípade, že sa rozhodnú šíriť poslanie a ciele nášho združenia. Širokej verejnosti sa týkajú predovšetkým odborné výklady počas našich vystúpení, alebo workshopov, ktoré poskytujeme na rozličných podujatiach.

Hlavnými aktivitami skupiny sú: rímske bojové umenie (výcvik a jeho prezentácia), hádzanie oštepom a kopijou, prezentácia rímskeho vojska na kultúrnych podujatiach, školách, a v detských táboroch. Svoje poznatky a zručnosti skupina prezentuje formou živej histórie, čiže formou autentického boja. Vysokú autenticitu dosahujeme tiež historickými replikami zbraní a rekvizitami, ktoré sú zhotovené často pôvodnými technikami. Medzi aktivity skupiny patrí aj vypracovávanie projektov a ich realizácia. Naše projekty podporilo aj Hlavné mesto SR Bratislava.

Skupina predstavuje rímsku vojenskú jednotku, ktorá sa od polovice po koniec 1. storočia po Kr. zdržiavala v provincii Pannonia a jej výskyt zaznamenali rímski autori aj za Dunajom, na území Slovenska. Primárne zameranie skupiny tvorí časť pomocnej (auxiliárnej) kohorty z tábora Gerulata, ktorá strážila hranice Rímskej ríše na dunajskom pohraničí v dnešných Rusovciach a zasiahla do bojov na území Slovenska v mladšej dobe rímskej. 

V súčasnosti prijíma skupina nových členov, aby rozšírila svoje rady. Ak máte vzťah k histórii a predovšetkým k dobe rímskej, láka vás vojenstvo, pohyb a rozvíjanie svojej zručnosti v rôznych bojových i remeselných oblastiach, radi vás prijmeme medzi nás! V prípade záujmu nás kontaktujte. 

Kontakt:

Historicko-vojenská skupina

S.C.E.A.R.  Societas civilis exercitus auxiliorumque Romanorum, Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov

IČO: 42170907

BRATISLAVA – DEVÍN

Hutnícka 17

E-mail: scear@scear.sk

Vedúci skupiny: Ján Noskovič, mobil: +421 904 983 697
e-mail vedúceho skupiny: jnoskovic41@gmail.com