Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa mestskej časti

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 2/2024 - uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti budovy Domu kultúry

29.02.2024 SÚBOR

Mestská časť Bratislava-Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 2/2024.


Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

22.02.2024 SÚBOR

Pozvánka na 18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín o niektorých podmienkach držania psov

09.02.2024 SÚBOR

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Devín o niektorých podmienkach držania psov


Obchodná verejná súťaž č. 1/2024

01.02.2024 SÚBOR

Prenájom záhrad


Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

26.01.2024 SÚBOR

Pozvánka na 17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


Zverejnenie zámeru

10.01.2024 SÚBOR

Zámer vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prenájom záhrad


Rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2024 s výhľadom do roku 2026

22.12.2023 SÚBOR

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2024 s výhľadom do roku 2026


Zoznam vyhradených miest v PR Devínska Kobyla

22.12.2023 SÚBOR

Zoznam vyhradených miest v PR Devínska Kobyla - zverejnenie


Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

15.12.2023 SÚBOR

Pozvánka na 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva


Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 5/2023 - uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme časti budovy Domu kultúry

SÚBOR

Mestská časť Bratislava-Devín vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 5/2023.


Pozvánka na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

23.11.2023 SÚBOR
Pozývam Vás na 14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2023 o 17:30 hod. Miesto konania: zasadačka Miestneho úradu mestskej časti B ...

Zverejnenie zámeru

21.11.2023 SÚBOR
Návrh zmeny rozpočtu č. 5 na rok 2023 Návrh zmeny rozpočtu č. 5 na rok 2023 otvoríte kliknutím na odkaz vyššie alebo otvorením dokumentu v prílohe oznamu.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

13.11.2023 SÚBOR
Kliknutím otvoríte návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 5/2023. Návrh zmluvy 

Oznámenie o vyhradení miesta v úseku lesnej prístupovej komunikácie v CHKO Malé Karpaty

13.11.2023 SÚBOR
Zámer uzavrieť novú nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom priestorov v DK Devín (kliknutím otvoríte) Zámer odpredať časť parcely vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy (kliknutím otvoríte)

Návrh zmeny rozpočtu č. 5 na rok 2023

10.11.2023 SÚBOR
Kliknutím otvoríte znenie zámeru

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 5/2023

09.11.2023 SÚBOR
Pozývam Vás na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2023 o 17:30 hod. Miesto konania: zasadačka Miestneho úradu mestskej časti B ...

Návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

11.10.2023 SÚBOR
Na základe žiadosti o stanovisko miestneho zastupiteľstva bude na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín prerokovaný návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta S ...