Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekty a dotácie

Projekt Riešenie migračných výziev v mestskej časti Bratislava-Devín

Operačný program:                     Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                   9 - FAST CARE

Investičná priorita:                     9.1 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev

spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

 

Špecifický cieľ :                            9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

 

Názov projektu :        Riešenie migračných výziev v mestskej časti Bratislava-Devín

 

Kód projektu v ITMS2014+ :    302091DNF5

Miesto realizácie projektu :    Bratislava – mestská časť Devín

Výzva - kód Výzvy :                     IROP-PO9-SC91-2023-108

 

Stručný popis projektu:

 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 14

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 3.2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 4.2023

 

  • Hlavnou aktivitou projektu bola úhrada výdavkov spojených s migračnou vlnou z Ukrajiny.
  • Podporenou cieľovou skupinou projektu sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.
  • Mestská časť Bratislava-Devín v čase realizácie projektu poskytla pomoc 60 osobám s dočasným útočiskom (z toho 20 osôb do 18 rokov a 40 osôb od 18 rokov).

 

Merateľné ukazovatele výstupov projektu:

 

Kód

  Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

P0991

  Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)

20 osôb

P0992

  Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE)

40 osôb

 

Financovanie projektu:

Celková výška oprávnených výdavkov projektu:        156 000,00 €

Zazmluvnená suma NFP:                                                156 000,00 €

Výška finančnej podpory z EÚ:                                 156 000,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:     0,00 €