Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa mestskej časti

Pozvánka na 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

12.04.2019 SÚBOR

Výsledky volieb prezidenta SR 2. kolo zo dňa 30.03.2019 v Mestskej časti Bratislava - Devín

01.04.2019 SÚBOR
Mestská časť Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava Mestská časť Bratislava - Devín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v ...

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 1/2019

29.03.2019 SÚBOR
1, Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností 2, Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín.< ...

Zámery predať, prenajať, zameniť ako prípad hodný osobitého zreteľa

29.03.2019 SÚBOR

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

25.03.2019 SÚBOR

Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

25.03.2019 SÚBOR

Kandidáti na prezidenta SR 2019 - 2.kolo

19.03.2019 SÚBOR

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR 1. kolo zo dňa 16.03.2019 v Mestskej časti Bratislava - Devín

19.03.2019 SÚBOR

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad v k.ú. Devín

20.02.2019 SÚBOR

Materiály z kontrolnej činnosti na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín

08.02.2019

1, Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností

2, Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín.

3, Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017.

4, Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v roku  2017.


Verejná vyhláška - oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov vykonávaných v katastrálnom území Devín

SÚBOR
Verejná vyhláška - oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov vykonávaných v katastrálnom území Devín