Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Aktuality z Devína

Novinky

21.01.2015 ||

Túlavé divadlo

Divadlo sa predstaví v DK Devín 4. februára 2015.

  viac info...


20.01.2015 ||

Fašiangy U Srnčíka

Fašiangový "RESET" sa uskutoční 13. februára 2015.

  viac info...


15.01.2015 ||

Zápis detí do materskej školy

Zápis sa uskutoční v termíne od 15. februára do 15. marca.

  viac info...


09.01.2015 ||

Úsmev ako dar hľadá spolupracovníkov

Informačné stretnutie sa bude konať 4. a 5. februára 2015.

  viac info...


12.11.2014 ||

Oznámenie o stiahnutí kandidatúry

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA sa vzdal kandidatúry na starostu aj poslanca miestneho zastupiteľstva.

  viac info...


11.11.2014 ||

Pomoc pri hľadaní psíka

Majitelia za nájdenie ponúkajú odmenu 1000 eur.

  viac info...


11.11.2014 ||

Oznámenie o stiahnutí kandidatúry

Kandidatúry na starostu sa vzdal Ing. Juraj Šterbatý.

  viac info...


01.11.2014 ||

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast

Pacient za privolanie lekára domov platí iba pohotovostný poplatok 1,99 eura.

  viac info...


09.10.2014 ||

Návrh VZN

Návrhom sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I.

  viac info...


12.09.2014 ||

Spomíname na Ladislava Miklósa st.

Česť jeho pamiatke.

  viac info...


04.09.2014 ||

Vyjadrenie od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť prešetrila opakované výpadky elektrickej energie.

  viac info...


28.08.2014 ||

Voľno-časové aktivity pre deti na školský rok 2014/2015

Zápis detí prebehne 10. septembra.

  viac info...


14.08.2014 ||

Ponuka pobytov pre dôchodcov

Hotelová spoločnosť SOREA ponúka pobyty so štátnou účelovou dotáciou.

  viac info...


14.05.2014 ||

XII. ročník celoslovenskej abilympiády

Cieľom súťaže je propagácia zručností zdravotne postihnutých ľudí.

  viac info...


10.03.2014 ||

Kontajner na bioodpad

Oznámenie o pristavení kontajneru na bioodpad nájdete v sekcii Zber a triedenie odpadu  >>

  viac info...

Služby eGovernmentu

  Webové stránky samosprávy
  SMS-info
  Elektronická identita pre Internetové služby

iObčan

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2015 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku