Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Aktuality z Devína

Novinky

17.12.2014 ||

Vianočné tvorivé dielne pre deti

Výroba vianočných darčekov bude v sobotu 20. decembra.

  viac info...


03.12.2014 ||

Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin

Otvorenie prevádzky bude 8. januára 2015.

  viac info...


12.11.2014 ||

Oznámenie o stiahnutí kandidatúry

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH, MHA sa vzdal kandidatúry na starostu aj poslanca miestneho zastupiteľstva.

  viac info...


11.11.2014 ||

Pomoc pri hľadaní psíka

Majitelia za nájdenie ponúkajú odmenu 1000 eur.

  viac info...


11.11.2014 ||

Oznámenie o stiahnutí kandidatúry

Kandidatúry na starostu sa vzdal Ing. Juraj Šterbatý.

  viac info...


01.11.2014 ||

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast

Pacient za privolanie lekára domov platí iba pohotovostný poplatok 1,99 eura.

  viac info...


09.10.2014 ||

Návrh VZN

Návrhom sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I.

  viac info...


12.09.2014 ||

Spomíname na Ladislava Miklósa st.

Česť jeho pamiatke.

  viac info...


04.09.2014 ||

Vyjadrenie od spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Spoločnosť prešetrila opakované výpadky elektrickej energie.

  viac info...


28.08.2014 ||

Voľno-časové aktivity pre deti na školský rok 2014/2015

Zápis detí prebehne 10. septembra.

  viac info...


14.08.2014 ||

Ponuka pobytov pre dôchodcov

Hotelová spoločnosť SOREA ponúka pobyty so štátnou účelovou dotáciou.

  viac info...


14.05.2014 ||

XII. ročník celoslovenskej abilympiády

Cieľom súťaže je propagácia zručností zdravotne postihnutých ľudí.

  viac info...


10.03.2014 ||

Kontajner na bioodpad

Oznámenie o pristavení kontajneru na bioodpad nájdete v sekcii Zber a triedenie odpadu  >>

  viac info...


07.02.2014 ||

Výzva na orezanie a okliesnenie porastov

Výzva pre všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachadza elektrické vedenie, na okliesnenie drevín v jeho okolí z dôvodu bezpečnosti. 

Výzva >>

Upozornenie k výzve >>

  viac info...


30.01.2014 ||

Výberové konanie

Mestská časť Bratislava-Devín ponúka voľné pracovné miesta pre dvoch pracovníkov na zabezpečenie prevádzky verejných toaliet na parkovisku pod hradom Devín počas turistickej sezóny.

  viac info...

Služby eGovernmentu

  Webové stránky samosprávy
  SMS-info
  Elektronická identita pre Internetové služby

iObčan

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2014 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku