Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dotazník pre občanov pre prípravu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Dátum: 06.03.2024

Dotazník pre prípravu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devín na roky 2024 až 2030 je prístupný do 28.05.2024

Odkaz na dotazník - https://forms.gle/pPYWY1UW2rXKacya8

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Devín na roky 2024 až 2030 

PHSR je strednodobý strategický dokument obce, ktorý je obec povinná mať vypracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Tento dokument má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien. Jasné stanovenie rozvojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj založený na cielenej stratégii a nie na náhlych, nekoordinovaných rozhodnutiach.

Naša mestská časť mala naposledy prijatý tento strategický dokument v roku 2008. Terajšie vedenie mestskej časti vníma svoju zodpovednosť za vypracovanie tohto dokumentu nie len v rovine zákonnej povinnosti, ale najmä z pohľadu budúcnosti rozvoja našej mestskej časti v súlade s požiadavkami jej obyvateľov.

Veľmi dôležitým faktom je, že pokiaľ sa chce obec uchádzať o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie, musí mať vypracovaný aktuálny program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Keďže sme nemali k dispozícii žiadne aktuálne dáta, ešte v minulom roku sme spustili proces vypracovania PHSR, a to získavaním základných dát. Ďalším krokom v procese prijatia dokumentu je získanie názorov priamo od obyvateľov. Preto si Vám dovoľujeme predložiť dotazník a požiadať Vás o spoluprácu pri jeho vypĺňaní. Dotazník sme vypracovali za účelom získania informácií o spokojnosti, resp. nepokojnosti so životom v mestskej časti, s poskytovanými službami, vybavenosťou a podobne. Chceli by sme získať Váš pohľad -  pohľad obyvateľov, ktorí tu žijú, s akými problémami sa stretávate, čo je pre Vás dôležité v prvom rade riešiť,  do ktorých oblastí rozvoja smerovať investície, respektíve ktoré oblasti výraznejšie podporovať. 

Samotný dokument schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

Využite prosím možnosť vyjadriť svoj názor na život v našej obci a ovplyvniť tak jej možné smerovanie.

Odkaz na dotazník - https://forms.gle/pPYWY1UW2rXKacya8