Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia
 

VZN č.4/2018
Záväzná časť Územného plánu zóny Devín I

VZN č. 3/2018 
o úprave podmienok držania psov na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 2/2018 
o trhovom poriadku pre príležitostné trhy a ambulantný predaj v mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 1/2018 
o úprave podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 3/2017 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 2/2017 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole

VZN č. 1/2017 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devín s účinnosťou od 24

VZN č. 3/2016 
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 2/2016 
o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava-Devín

VZN č. 1/2016 
o určení výšky dotácie na mzdy na prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2016.

VZN č. 2/2015 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 1/2015 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2015.

VZN č. 2/2014 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2014.

VZN č. 1/2014 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.

VZN č. 2/2013 
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN č. 1/2013 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2013. 

VZN č. 3/2012 
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Devín.   

VZN č. 2/2012 
o určovaní nájomného za krátkodobý a jednorázový prenájom nebytových priestorov zverených do správy Mestskej časti Bratislava - Devín. 

VZN č. 1/2012
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devín.

VZN č. 1/2011 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devín.

VZN č. 2/2011 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky pomoci občanom Mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN č. 3/2011 
ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín.

VZN č. 1/2011 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Devín na rok 2011 

VZN č. 1/2010 
o o starostlivosti o verejný poriadok a zeleň 
na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 1/2009 
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 8/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1991 zo dňa 10.05.1991
o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Devín (pdf, doc)

VZN č. 7/2008 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1996 zo dňa 21.10.1996
o obmedzení predaja a požívania alkoholických nápojov (pdf, doc)

VZN č. 6/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 zo dňa 17.07.2007
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi
z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti (pdf, doc)

VZN č. 5/2008 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2003 zo dňa 09.09.2003,
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN Č. 4/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 29.06.1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 3/2008 
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov zverených do správy
Mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 2/2008 
o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf, doc)

VZN č. 1/2007 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred obťažujúcim hlukom a vibráciami pochádzajúcimi z predaja v obchode a z prevádzky služieb na území mestskej časti (pdf)

VZN č. 6/2003 
ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území mestksej časti Bratislava - Devín (pdf)

VZN Č. 5/2003 
o odstraňovaní starých vozidiel a ich častí na území mestskej časti Bratislava - Devín (pdf)

 

 

 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka