Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Územné plánovanie

Referát územného plánovania zabezpečuje:

- zabezpečovanie obstarávania a spracovania územnoplánovacích podkladov
- zabezpečovanie obstarávania, spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu

- účasť na prerokovaniach a vydávanie stanovísk k nadradeným územnoplánovacím dokumentáciám, územnoplánovacím podkladom a k ostatným podkladom a strategickým materiálom
- podávanie územnoplánovacích informácií,
- usmerňovanie investičnej činnosti v mestskej časti a vydávanie stanovísk mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska overovania jej súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s ďalšími územnoplánovacími podkladmi a príslušnými platnými právnymi predpismi,
- príprava podkladov do komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu,
- vydávanie záväzných stanovísk v zmysle §140a odst.1 b) a §140 b stavebného zákona 
- vydávanie stanovísk k strategickým materiálom v oblasti dopravy
- zabezpečovanie zmeny dopravného značenia a príprava podkladov na schválenie v operatívnej komisii hlavného mesta
- určovanie súpisných a orientačných čísiel v zmysle §2c zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
- vedenie registra adries v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries

Územnoplánovacia dokumentácia:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007

https://mapy.bratislava.sk
https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan

Územný plán zóny Devín I, rok 2018
Záväzná časť Územného plánu zóny Devín I bola schválená VZN č.4/2018 (príloha VZN)
príloha č.1: Textová časť 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č.4: Funkčná a priestorová regulácia 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č. 8: Pozemky pre verejnoprospešné stavby


 

Územný plán zóny Devín I

VZNč.4_2018.pdf(142.2 kB)VZNč.4_2018.pdf
Príloha č. 3. Rozhodnutie Sea.pdf(1.7 MB)Vyhodnotenie pripomienok
Príloha č. 4. Stanoviská k riešeniu protipovodňovej ochrany.pdf(1021.3 kB)Vyhodnotenie pripomienok
Príloha č. 4. Stanovisko Hlav.mesta k protipov.ochrane.pdf(1.3 MB)Vyhodnotenie pripomienok
vyhodnotenie _pripomienok final_na zverejnenie.pdf(1 MB)Vyhodnotenie pripomienok
UPN_Z_Devin_I_dolozka_COO.pdf(877.5 kB)Textová časť
UPN_Z_Devin_I_smerna_cast.pdf(14.5 MB)Textová časť
UPN_Z_Devin_I_zavazna_cast.pdf(2.5 MB)Textová časť
01_sv.pdf(6.7 MB)Grafická časť
02_kn_cely.pdf(10.7 MB)Grafická časť
02_kn_mapove listy.pdf(11.9 MB)Grafická časť
03_detail.pdf(16.4 MB)Grafická časť
04_reg_cely.pdf(2.3 MB)Grafická časť
04_reg_mapove listy.pdf(3.7 MB)Grafická časť
05_op.pdf(8.3 MB)Grafická časť
06_d_cely.pdf(10.1 MB)Grafická časť
06_d_mapove listy.pdf(11.1 MB)Grafická časť
07a_voda.pdf(8.3 MB)Grafická časť
07b_kanal.pdf(8.3 MB)Grafická časť
07c_plyn.pdf(8.3 MB)Grafická časť
07d_elektrika.pdf(8.3 MB)Grafická časť
07e_telekom.pdf(8.3 MB)Grafická časť
08_vps.pdf(1.5 MB)Grafická časť

Kritériá pamiatkovej ochrany na území pásma NKP Devín – Slovanské hradisko

1.jpg(2.4 MB)1.jpg
10a.jpg(3.4 MB)10a.jpg
10b.jpg(3.4 MB)10b.jpg
10c.jpg(2.3 MB)10c.jpg
11.jpg(1.6 MB)11.jpg
12.jpg(2.8 MB)12.jpg
13.jpg(2.8 MB)13.jpg
14a.jpg(1.8 MB)14a.jpg
14b.jpg(2.2 MB)14b.jpg
15a.jpg(2.7 MB)15a.jpg
15b.jpg(3 MB)15b.jpg
16.jpg(2.5 MB)16.jpg
16 NKP.jpg(465.7 kB)16 NKP.jpg
16 UPN.jpg(2.7 MB)16 UPN.jpg
17.jpg(2.2 MB)17.jpg
18.jpg(3 MB)18.jpg
19.jpg(2.6 MB)19.jpg
2.jpg(1.7 MB)2.jpg
3.jpg(2.8 MB)3.jpg
4a.jpg(3 MB)4a.jpg
4b.jpg(2.3 MB)4b.jpg
5a.jpg(2.3 MB)5a.jpg
5b.jpg(2.6 MB)5b.jpg
6.jpg(2.6 MB)6.jpg
7.jpg(2.8 MB)7.jpg
8.jpg(2.9 MB)8.jpg
9a.jpg(2.8 MB)9a.jpg
9b.jpg(2.5 MB)9b.jpg
textova cast.pdf(682.3 kB)textova cast.pdf
zoznam vykresov.jpg(710.6 kB)zoznam vykresov.jpg

Ostatné podklady:

Zákres záplavovej čiary do katastrálnej mapy

Formuláre:

Žiadosť o UPI (informácie, žiadosť)
Žiadosť o stanovisko mestskej časti (informácie)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (príp. zmeny, zrušenia, potvrdenia)

Informácie


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka