Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Územné plánovanie

Referát územného plánovania zabezpečuje:

- zabezpečovanie obstarávania a spracovania územnoplánovacích podkladov
- zabezpečovanie obstarávania, spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu

- účasť na prerokovaniach a vydávanie stanovísk k nadradeným územnoplánovacím dokumentáciám, územnoplánovacím podkladom a k ostatným podkladom a strategickým materiálom
- podávanie územnoplánovacích informácií,
- usmerňovanie investičnej činnosti v mestskej časti a vydávanie stanovísk mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska overovania jej súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s ďalšími územnoplánovacími podkladmi a príslušnými platnými právnymi predpismi,
- príprava podkladov do komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu,
- vydávanie záväzných stanovísk v zmysle §140a odst.1 b) a §140 b stavebného zákona 
- vydávanie stanovísk k strategickým materiálom v oblasti dopravy
- zabezpečovanie zmeny dopravného značenia a príprava podkladov na schválenie v operatívnej komisii hlavného mesta
- určovanie súpisných a orientačných čísiel v zmysle §2c zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
- vedenie registra adries v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries

Územnoplánovacia dokumentácia:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007

https://mapy.bratislava.sk
https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan

Územný plán zóny Devín I, rok 2018
Záväzná časť Územného plánu zóny Devín I bola schválená VZN č.4/2018 (príloha VZN)
príloha č.1: Textová časť 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č.4: Funkčná a priestorová regulácia 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č. 8: Pozemky pre verejnoprospešné stavby


 

Územnoplánovacie podklady

Kritériá pamiatkovej ochrany na území pásma NKP Devín – Slovanské hradisko

 1.jpg (2.4 MB) 1.jpg (2.4 MB)

 
 10a.jpg (3.4 MB) 10a.jpg (3.4 MB)

 
 10b.jpg (3.4 MB) 10b.jpg (3.4 MB)

 
 10c.jpg (2.3 MB) 10c.jpg (2.3 MB)

 
 11.jpg (1.6 MB) 11.jpg (1.6 MB)

 
 12.jpg (2.8 MB) 12.jpg (2.8 MB)

 
 13.jpg (2.8 MB) 13.jpg (2.8 MB)

 
 14a.jpg (1.8 MB) 14a.jpg (1.8 MB)

 
 14b.jpg (2.2 MB) 14b.jpg (2.2 MB)

 
 15a.jpg (2.7 MB) 15a.jpg (2.7 MB)

 
 15b.jpg (3 MB) 15b.jpg (3 MB)

 
 16.jpg (2.5 MB) 16.jpg (2.5 MB)

 
 16 NKP.jpg (465.7 kB) 16 NKP.jpg (465.7 kB)

 
 16 UPN.jpg (2.7 MB) 16 UPN.jpg (2.7 MB)

 
 17.jpg (2.2 MB) 17.jpg (2.2 MB)

 
 18.jpg (3 MB) 18.jpg (3 MB)

 
 19.jpg (2.6 MB) 19.jpg (2.6 MB)

 
 2.jpg (1.7 MB) 2.jpg (1.7 MB)

 
 3.jpg (2.8 MB) 3.jpg (2.8 MB)

 
 4a.jpg (3 MB) 4a.jpg (3 MB)

 
 4b.jpg (2.3 MB) 4b.jpg (2.3 MB)

 
 5a.jpg (2.3 MB) 5a.jpg (2.3 MB)

 
 5b.jpg (2.6 MB) 5b.jpg (2.6 MB)

 
 6.jpg (2.6 MB) 6.jpg (2.6 MB)

 
 7.jpg (2.8 MB) 7.jpg (2.8 MB)

 
 8.jpg (2.9 MB) 8.jpg (2.9 MB)

 
 9a.jpg (2.8 MB) 9a.jpg (2.8 MB)

 
 9b.jpg (2.5 MB) 9b.jpg (2.5 MB)

 
 textova cast.pdf (682.3 kB) textova cast.pdf (682.3 kB)

 

 

Urbanistická štúdia MČ Bratislava-Devín

 VZNč.4_2018.pdf (142.2 kB) VZNč.4_2018.pdf (142.2 kB)

 
Vyhodnotenie pripomienok

 
Vyhodnotenie pripomienok

 
Vyhodnotenie pripomienok

 
Vyhodnotenie pripomienok

 
Textová časť

 
Textová časť

 
Textová časť

 
Grafická časť
 01_sv.pdf (6.7 MB) 01_sv.pdf (6.7 MB)

 
Grafická časť
 02_kn_cely.pdf (10.7 MB) 02_kn_cely.pdf (10.7 MB)

 
Grafická časť

 
Grafická časť
 03_detail.pdf (16.4 MB) 03_detail.pdf (16.4 MB)

 
Grafická časť
 04_reg_cely.pdf (2.3 MB) 04_reg_cely.pdf (2.3 MB)

 
Grafická časť

 
Grafická časť
 05_op.pdf (8.3 MB) 05_op.pdf (8.3 MB)

 
Grafická časť
 06_d_cely.pdf (10.1 MB) 06_d_cely.pdf (10.1 MB)

 
Grafická časť

 
Grafická časť
 07a_voda.pdf (8.3 MB) 07a_voda.pdf (8.3 MB)

 
Grafická časť
 07b_kanal.pdf (8.3 MB) 07b_kanal.pdf (8.3 MB)

 
Grafická časť
 07c_plyn.pdf (8.3 MB) 07c_plyn.pdf (8.3 MB)

 
Grafická časť

 
Grafická časť
 07e_telekom.pdf (8.3 MB) 07e_telekom.pdf (8.3 MB)

 
Grafická časť
 08_vps.pdf (1.5 MB) 08_vps.pdf (1.5 MB)

 

Ostatné podklady:

Zákres záplavovej čiary do katastrálnej mapy

Formuláre:

Žiadosť o UPI (informácie, žiadosť)
Žiadosť o stanovisko mestskej časti (informácie)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (príp. zmeny, zrušenia, potvrdenia)

Informácie


 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

webygroup
ÚvodÚvodná stránka