Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Územné plánovanie

Referát územného plánovania zabezpečuje:

- zabezpečovanie obstarávania a spracovania územnoplánovacích podkladov
- zabezpečovanie obstarávania, spracovania, prerokúvania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu

- účasť na prerokovaniach a vydávanie stanovísk k nadradeným územnoplánovacím dokumentáciám, územnoplánovacím podkladom a k ostatným podkladom a strategickým materiálom
- podávanie územnoplánovacích informácií,
- usmerňovanie investičnej činnosti v mestskej časti a vydávanie stanovísk mestskej časti k investičným zámerom z hľadiska overovania jej súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s ďalšími územnoplánovacími podkladmi a príslušnými platnými právnymi predpismi,
- príprava podkladov do komisie pre výstavbu, územný rozvoj , životné prostredie, dopravu, ochranu verejného poriadku a verejného záujmu,
- vydávanie záväzných stanovísk v zmysle §140a odst.1 b) a §140 b stavebného zákona 
- vydávanie stanovísk k strategickým materiálom v oblasti dopravy
- zabezpečovanie zmeny dopravného značenia a príprava podkladov na schválenie v operatívnej komisii hlavného mesta
- určovanie súpisných a orientačných čísiel v zmysle §2c zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
- vedenie registra adries v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries

Územnoplánovacia dokumentácia:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007

https://mapy.bratislava.sk
https://www.bratislava.sk/sk/uzemny-plan

Územný plán zóny Devín I, rok 2018
Záväzná časť Územného plánu zóny Devín I bola schválená VZN č.4/2018 (príloha VZN)
príloha č.1: Textová časť 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č.4: Funkčná a priestorová regulácia 
príloha č.2: Grafická časť - záväzná časť: výkres č. 8: Pozemky pre verejnoprospešné stavby


 

Ostatné podklady:

Zákres záplavovej čiary do katastrálnej mapy

Formuláre:

Žiadosť o UPI (informácie, žiadosť)
Žiadosť o stanovisko mestskej časti (informácie)
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (príp. zmeny, zrušenia, potvrdenia)

Informácie


 

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroup
ÚvodÚvodná stránka