Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mestská časť DevínHľadať
 
 

Prenájom záhrad

Možnosti prenájmu záhrad v správe MČ Devín

Informácie o možnosti prenájmu záhrad - pozemkov v správe MČ Bratislava - Devín
 

Mestská časť Bratislava - Devín spravuje na svojom území takmer 150 záhrad, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy. Uvoľnené záhrady sa prideľujú od apríla 2010 v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka úspešným uchádzačom, ktorí sa prihlásia do obchodnej verejnej súťaže a ponúknu za prenájom najvyššie nájomné. Súťaž sa vyhlasuje aktuálne podľa ukončenia nájmu s predchádzajúcim nájomcom jej zverejnením na úradnej tabuli a na webstránke mestskej časti v sekcii Obchodné verejné súťaže. Je možné si tu pozrieť ich podmienky v rámci starších súťaží - zvyčajne sa nemenia. Štandardnú zmluvu o nájme záhrady nájdete v sekcii Zverejňovanie dokumentov eGovZmluvy.
 

Základné údaje zmluvy o nájme:

 • cena za nájom je podľa návrhu uchádzača v súťaži, pričom nie je nižšia ako 0,50 eur/m2/rok
 • doba nájmu je do 5 rokov, pričom je možné po jej uplynutí požiadať o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
   

Ďalšie všeobecné informácie:

 • záhrady zvyčajne nie sú priamo dostupné z verejnej komunikácie (nie je možné sa k nim priamo dostať motorovým vozidlom),
 • nie všetky záhrady sú samostatne oplotené
 • na niektorých záhradách sú drobné záhradné chatky
 • pripojenie na vodovod si riešia nájomcovia vzájomnou dohodou
 • elektrické pripojenie je skôr výnimkou
   

Usmernenie pre nájomcov záhrad:

Zmluvy na prenájom pozemkov (záhrad) sú podpísané na dobu určitú, s ukončením nájmu ku konkrétnemu dátumu. V prípade, že máte záujem prenajaté pozemky (záhrady) užívať aj  po uplynutí doby nájmu, ktorý je uvedený v nájomnej zmluve, doručte v dostatočnom predstihu (cca pol roka pred ukončením doby platnosti nájomnej zmluvy) na Miestny úrad Bratislava – Devín písomnú žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy.
Vašu žiadosť musí totiž prerokovať na svojom zasadnutí zastupiteľstvo MČ Bratislava - Devín. V prípade, že takúto žiadosť  včas nedoručíte, nájomná zmluva bude ukončená a Váš pozemok (záhrada) bude ponúknutý formou obchodnej verejnej súťaže inému záujemcovi.

   

Obchodná verejná súťaž č. 1/2019 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme záhrad v k.ú. Devín

Vyhlásenie VOS č. 1/2019
Obhliadka
Mapka záhrad

Foto záhrad
 

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka