Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 28.06.2024
Autor: RNDr. Peter Krempaský

Informácia o začatí konania na výrub drevín

Informácia o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.6.2024 začala na základe žiadosti od organizácie MARIANUM konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 628 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej rekonštrukcie hrobového miesta.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v spojení s § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Mestská časť Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava

peter.krempasky@devin.sk

alebo do elektronickej schránky na www.slovensko.sk.

Zverejnené dňa: 28.6.2024