Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s povodňovou aktivitou na zastavanom území Devínskej cesty

Mestská časť informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie

Dňa 5.6.2024 o 9:10 hod. bola na území mestskej časti Bratislava-Devín z dôvodu povodňovej aktivity 1. stupňa vyhlásená mimoriadna situácia na zastavanom území, ktoré je trvale obývané obyvateľmi, ktorí sú vybrežením rieky Dunaj priamo ohrození na živote, zdraví a majetku.

Územie je vymedzené lokalitami Pri Sihoti a Stará Horáreň, so začiatkom lokality tu: 48°09' 05.3"N 17°01'60.0"E s koncom lokality tu: 48°09' 15.3"N 17°01'12.4"E.

Počas pretrvávania mimoriadnej situácie bude krízový štáb mestskej časti Bratislava-Devín koordinovať aktivity s dotknutými organizáciami a subjektmi, ktorých úlohou je zabezpečiť opatrenia v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Trvanie mimoriadnej situácie sa predpokladá do poklesu hladiny rieky Dunaj a odstránenia následkov tejto udalosti.

O priebehu budú dotknutí obyvatelia priebežne informovaní krízovým štábom mestskej časti.