Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 24.01.2024
Autor: RNDr. Peter Krempaský

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.1.2024 začala na základe žiadosti od Petra Halásza a Kataríny Halászovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 10 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 1552/2, 1552/8 a 1552/9 k. ú. Devín z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Mestská časť Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava

peter.krempasky@devin.sk.

Zverejnené dňa: 24.1.2024