Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 4/2023 - prenájom nebytových priestorov v DK Devín

SÚBOR
Dátum: 26.04.2023
Mestská časť Bratislava-Devín v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2023. Predmetom vere ...

Mestská časť Bratislava-Devín v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 4/2023.

Predmetom verejnej obchodnej súťaže je nájom nebytových priestorov v objekte Domu
kultúry so súpisným č. 3687, postavenej na Rytierskej ulici , na pozemku parc. č. 716/1,
zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1744 , k. ú. Devín, vo vlastníctve hl. m. SR
Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava –Devín, na základe zverovacieho protokolu zo 7.10.1991, v celkovej výmere 65m2, a to za účelom poskytovania ambulantnej zdravotnej
starostlivosti aspoň 4 dni v týždni.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže a prílohy sa nachádzajú v prílohe oznamu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Najomna-zmluva-VOS-4-2023.pdf Veľkosť: 244.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
Podmienky obchodnej verejnej súťaže. Veľkosť: 559.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
PODORYS-casti-najmu-DK.pdf Veľkosť: 44 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023