Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č.1/2023 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku za účelom umiestnenia balíkoboxu.

SÚBOR
Dátum: 10.01.2023
Mestská časť Bratislava - Devín zastúpená JUDr. Janou Jakubkovič, starostkou v súlade s ust.  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa štatútu Hlav ...

Mestská časť Bratislava-Devín v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č. 1/2023.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom časti pozemku parcela č. 717/2, vo výmere 4 m2 zapísaného na LV  č. 1 k. ú. Devín, vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava–Devín, na základe zverovacieho protokolu č. 46/91 z roku 1991.

Predmetom nájmu je časť pozemku, a to v maximálnej hĺbke balíkoboxu 80 centimetrov, uvedenú podmienku je nevyhnutné dodržať pre zachovanie prejazdnosti.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže a prílohy sa nachádzajú v prílohe oznamu.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených v obchodnej verejnej súťaži č. 1/2023

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
25 01 2023 Zapisnica z vyhodnotenia VOS 1 2023.pdf Veľkosť: 207.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
vyhlasenie-vos-1-2023.pdf Veľkosť: 799.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
priloha-planovane-umiestnenie-balikoboxu-vos-1-2023.pdf Veľkosť: 397.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
zavazna-ponuka-vos-1-2023.pdf Veľkosť: 375.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
zavazna-ponuka-vos-1-2023.docx Veľkosť: 12.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023