Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

na základe žiadosti Ing. Stanislava Konráda

Dátum: 24.10.2019
na základe žiadosti Ing. Stanislava Konráda

na základe žiadosti Ing. Stanislava Konráda

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.10.2019 začala na základe žiadosti Ing. Stanislava Konráda konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 982/37 k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania zdravia a majetku obyvateľov a kolízie so vzdušným elektrickým vedením.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: peter.krempasky@devin.sk.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.