Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 01.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

na základe žiadosti PhDr. L. Vanochovej a Ing. P. Vanocha

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.11.2019 začala na základe žiadosti PhDr. L. Vanochovej a Ing. P. Vanocha konanie o vydanie súhlasu na výrub 5 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 1356/12 a 1360/8 v k. ú. Devín z dôvodu ohrozovania zdravia, života a majetku a kolízie so vzdušným elektrickým vedením.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: peter.krempasky@devin.sk.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.