Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 09.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

na základe žiadosti MUDr. M. Karabu a Ing. V. Karabu

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.12.2019 začala na základe žiadosti MUDr. M. Karabu a Ing. V. Karabu konanie o vydanie súhlasu na výrub 186 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemku parc. č. 1240/7, /9, /10 a /12 v k. ú. Devín z dôvodu prípravy územia pre výstavbu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: peter.krempasky@devin.sk.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.