Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 01.03.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

na základe žiadosti ProDevelopment 1, s.r.o.

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2020 začala na základe žiadosti ProDevelopment 1, s.r.o., v zastúpení PETRING, s.r.o., konanie o vydanie súhlasu na výrub 30 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 1929, 1928/5, 1209/49 v k. ú. Devín z dôvodu realizácie stavby „Rodinný dom – Zlaté schody, Devínska cesta, Bratislava“.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: peter.krempasky@devin.sk.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.