Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 12.10.2020
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

na základe žiadosti MČ Bratislava-Karlova Ves

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.10.2020 začala na základe žiadosti MČ Bratislava-Karlova Ves konanie o vydanie súhlasu na výrub 4 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 1325 (3526/3, 3528 E-KN) k. ú. Karlova Ves z dôvodu tienenia obytných miestností bytového domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Mestská časť Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava

peter.krempasky@devin.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.