Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 27.09.2021
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

na základe žiadosti RNDr. Vladimíra Urbánka a PhDr. Lýdie Urbánkovej 

Mestská časť Bratislava - Devín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.9.2021 začala na základe žiadosti RNDr. Vladimíra Urbánka a PhDr. Lýdie Urbánkovej konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 507/4 k. ú. Devín z dôvodu budovania žumpy, poškodzovania existujúcej stavby a spevnenej plochy, blokovania vjazdu do garáže, tienenia obytnej miestnosti a prevádzkovej bezpečnosti.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia na adresu:

Mestská časť Bratislava – Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava

peter.krempasky@devin.sk.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.