Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Výstava fotografií "Fotím, teda som"

19.10.2018

V Devíne máme pomerne dlhodobú tradíciu organizácie výstav fotografií na vopred stanovenú tému. Tohto roku vzhľadom na časovú tieseň je témou, resp. mottom výstavy heslo FOTÍM, TEDA SOM.

Prihláste sa na výstavu so svojimi fotografiami. Tie budú nalepené na tvrdej podložke (to zabezpečíme pre každého vystavovateľa) a prezentované na bielych paneloch s rozmermi 1 x 1 meter.

Vernisáž výstavy bude v nedeľu 2. decembra vo vstupných priestoroch Domu kultúry v Devíne.

Záujemcovia, prihláste sa prosím na adrese plesnik.pavol@gmail.com, resp. osobne na sekretariáte miestneho úradu.

Tešíme sa na Vašu účasť a tým aj ďalšie príjemné podujatie v Devíne.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku