Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Plánované opravy ciest

22.07.2018

Plánované opravy v 30. týždni (23. – 29.7.2018):
- oprava zastávky MHD Šulekova (Staré Mesto)
- oprava chodníka na Šulekovej v úseku od Palisád po Timravinu (Staré Mesto)
- oprava zastávky MHD na Staromestskej ulici (MHD Zochova smer centrum)
- oprava komunikácie Hradská v celom úseku v smere do Podunajských Biskupíc (Vrakuňa)
- oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od Hurbanovho nám. po Uršulínsku ulicu (Staré Mesto)
- oprava dlažby na Námestí SNP v úseku od OC Dunaj smer Hurbanovo nám. (Staré Mesto)
- oprava chodníka na Podunajskej v úseku od Estónskej po Estónsku obojsmerne (Vrakuňa/Podunajské Biskupice)
- oprava chodníka na Záhradníckej v úseku pri protetickej nemocnici (Ružinov)
- oprava chodníka na Hraničnej v úseku od Mlynských nív po Mierovú (Ružinov)
- oprava chodníka na Jarošovej v celom úseku obojsmerne (Nové Mesto)
- oprava chodníka na Vajnorskej v úseku od Magnetovej po Odborársku (Nové Mesto)
- oprava komunikácie Nám. F. Liszta lokálne (Staré Mesto)

Plánované opravy v 31. týždni (30.7. – 5.8.2018):
- oprava zastávky na Kremeľskej ulici
- MHD Nám. sv. Cyrila a Metoda obojsmerne (Devín)
- oprava komunikácie Kremeľská
– lokálne (Devín)
- oprava komunikácie Lietavská (Petržalka)

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku