Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Upozornenie pre rybárov aj ostatných občanov

28.06.2018

MÚ MČ Bratislava – Devín upozorňuje najmä rybárov, ale aj všetkých ostatných občanov, že rieka Morava spolu so záplavovým územím je súčasťou Chráneného areálu Devínske alúvium Moravy s 3. stupňom ochrany.

Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je v tomto území okrem iného zakázané táboriť, stanovať, bivakovať zakladať oheň vchádzať a stáť s motorovým vozidlom.

V najbližšom období budú prebiehať rozsiahle kontrolné akcie za účasti stráže prírody, rybárskej stráže, mestskej a štátnej polície a porušenia podmienok ochrany budú sankcionované v zmysle platných právnych predpisov.

Rovnako je tiež možné oznamovať podozrenia na porušenie vyššie uvedených obmedzení priamo na tel. čísla 159 (Mestská polícia hl. m. SR Bratislavy) a 158 (Polícia SR).

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku