Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Kontajner na bioodpad

11.04.2018

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín oznamuje, že zberné miesto na biologicky rozložiteľný odpad vo dvore na Kozičovej č. 24 (bývalé jasle) bude otvorené pravidelne v sobotu od 7. apríla 2018 v čase od 9:00 do 13:00.

Od soboty 14. apríla 2018 bude zberné miesto dočasne premiestnené do dvora na Hradnej ul. č 10 (areál bývalého KOŽATEX-u).

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku