Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Spracovanie kalamity v lokalite Devínska Kobyla

07.03.2018

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice oznamuje, že v lesných porastoch nachádzajúcich sa v lokalite Devínska Kobyla zrealizuje v najbližších dňoch spracovanie kalamity. Viac informácií v prílohe.

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku