Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

ŤAŽBA DREVA NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

23.01.2018

INFORMÁCIA O ŤAŽBE DREVA NA DEVÍNSKEJ KOBYLE
V 1. štvrťroku 2018 bude LS Bratislava v oblasti Devínskej Kobyly v k.ú. Devín a Devínska Nová Ves vykonávať nasledovnú ťažbu dreva:


Obnovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov a skupín stromov pod ktorými sa nachádzajú malé stromčeky v porastoch – 1230 10, 1262 v lokalite Okružná cesta, 1278b v lokalite Vojenská cesta, 1327a, 1328a v lokalite Biela Studnička.

Výchovná úmyselná ťažba vyberaním jednotlivých stromov v porastoch 1327b a 1328b v lokalite Biela Studnička Náhodná ťažba rozptýlená podľa aktuálneho napadnutia škodlivými činiteľmi v celej oblasti vyberaním jednotlivých vyvrátených, zlomených a suchých stromov.

Ťažba dreva bude realizovaná na základe schváleného Plánu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava s platnosťou na roky 2016 – 2025 a platných právnych noriem na úseku lesného hospodárstva.

Predpokladaný termín začatia: 22.1.2018
Predpokladaný termín ukončenia: 31.3.2018

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať

Ing. Martin KNUROVSKÝ
vedúci lesnej správy Lesy Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Smolenice LS Bratislava Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava

Email: Martin.Knurovsky@lesy.sk
Mobil: +421918333041

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku