Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Upozornenie

19.10.2017

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad bude podľa informácii z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy prebiehať iba do konca mesiaca november. Opätovne bude po zimnej prestávke obnovený v mesiaci marec.

MÚ MČ Bratislava-Devín

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku