Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Separovanie biologicky rozložiteľného odpadu

16.01.2017

Od 1.1.2017 je povinná každá domácnosť v rodinnom dome separovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a požiadať hlavné mesto o dodanie buď:

  • kompostovacieho zásobníka rôzneho objemu podľa veľkosti záhrady, kompost z ktorého bude môcť využiť pre svoju potrebu
  • alebo zbernej nádoby (hnedej) s minimálnym objemom 120 l, ktorá bude vyvážaná, podobne ako zmesový komunálny odpad, minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Služba je bezplatná a prihlásiť sa je potrebné do 31. januára 2017.

Oznam >>

Žiadosť >>

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku