Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Zrušenie zberného hniezda

03.10.2016

Miestny úrad MČ Bratislava – Devín oznamuje obyvateľom Devína, že zberné hniezdo na separovaný odpad sklo, papier, plasty pod cintorínom bolo dočasne zrušené, nakoľko pri ňom dochádzalo opakovane k nezákonnému ukladaniu komunálneho a iného odpadu.

V súčinnosti s Magistrátom hl. m. SR Bratislava sa plánuje od budúceho roku v tejto lokalite zabezpečiť kalendárový zber separovaného odpadu. Do tej doby môžu obyvatelia využívať niektoré iné najbližšie zberné hniezdo v MČ Bratislava – Devín (Hradná ul., Rytierska ul., Slovanské nábrežie).

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku