Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Rozhodnutie (pdf)

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou na stavbu: Prístavba a prestavba chaty - Svätopluk (pdf)

_________________________________________

Verejná vyhláška: Oznámenie o začati konania, stavebník Miloš Čelko, Zmena stavby pred dokončením, stavba: Chata, Tri domky (pdf)

 

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku