Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia v územnom konaní pre stavbu „Vila Mia“, stavebník: Tibor Grossmann, pozemky: parc.č. 1381/306, 1381/309, 1381/324 kú Devín (pdf)
__________________________________

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku