Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Územné rozhodnutie pre stavbu “Vyhliadková veža”, na pozemku reg. „C“  p.č. 2188/9 (reg. „E“ parc.č. 2385/8)  k.ú. Devín pre stavebníka Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves (pdf)

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku