Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Dodatočné povolenie zmeny stavby spojené s kolaudáciou pre stavbu “Prestavba existujúceho rodinného domu”, na pozemku p.č. 1880/1 a 1880/2 k.ú. Devín pre stavebníčku Danu Kiššovú (pdf)

Dátum zverejnenia: 17.03.2017, dátum zvesenia: 03.04.2017

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku