Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním pre stavbu “SO 01 NN káblový prepoj”, na pozemkoch p.č. 1799, 1857 k.ú. Devín pre stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s. (pdf)

Dátum zverejnenia: 01.08.2017

 

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku