Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Oznam:
Dňa 2.5.2018 sa bude konať zasadnutie komisie pre výstavbu a životné prostredie pri MÚ Devín. Žiadosti o stanovisko mestskej časti k investičným stavebným zámerom spolu s projektovou dokumentáciou je potrebné si podať do 25. 4. 2018.

Podklady do komisie >>

_________________________________________________________________________

Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu “Vyhliadková veža”, na pozemku reg. „C“  p.č. 2188/9 (reg. „E“ parc.č. 2385/8)  k.ú. Devín pre stavebníka Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves (pdf)

Zverejnené dňa: 11.04.2018

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku