Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Úradná tabuľa stavebného úradu

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu “Prístavba a prestavba rekreačnej chaty”, na pozemkoch reg. „C“  p.č. 424, 425  k.ú. Devín pre stavebníčku Ing. Zuzanu Rážovú (pdf)

__________________________________________

 

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2018 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku