Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Slobodný prístup k informáciám

 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam


Sposob získavania informácii:

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje úrad Mestskej časti - Bratislava Devín v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:


- poštou (Miestny úrad Bratislava - Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava 46)

- tel.: 02 / 6020 2511, 6020 2517

- fax: 02 / 6573 0309

- email: starostka@devin.sk

 

Sadzobník úhrad nákladov spojených s poskytnutím informácií (platný od 12.03.2012) >>

 

 

logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku