Mestská časť
BRATISLAVA - DEVÍN

Referáty

Miestny-Urad.jpg

Členenie

prednostka:

Ing. Lenka Satinová

e-mail: satinova@devin.sk

 

sekretariát starostu (podateľňa, pokladňa):

Marta Kurtová            

tel.: 02 /60202511    

e-mail: kurtova@devin.sk

 

Miestny úrad má 7 referátov:

 

 • Referát ekonomický

          Dadon s.r.o

          e-mail: ekonomika@devin.sk

 • Referát správy daní a poplatkov
  tel.:02 / 6020 2519

          e-mail: ekonomika@devin.sk

          Ing. Mária Vlkovičová

          tel.: 02 / 6020 2524, e-mail: vlkovicova@devin.sk 

 • Referát vnútornej správy
  tel.: 02 / 6020 2517

          Paulina Sanderson, e-mail: sanderson@devin.sk

 • Referát územného plánovania, výstavby a ochrany pamiatok

          Ing. arch. Petra Zemanová

          tel.: 02 / 6020 2519, e-mail: zemanova@devin.sk                                                                     

 • Referát územného konania a stavebného poriadku - Stavebný úrad

Ing. Erika Pálešová - vedúca stavebného úradu

tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: palesova@devin.sk                                   

                                         

Ing. Iveta Suneková

tel.: 02 / 6020 2513, e-mail: sunekova@devin.sk

 

Ing. Zdenka Somogyiová

tel.: 02 / 6020 2516, e-mail: somogyiova@devin.sk

 • Referát životného prostredia a ochrany krajiny:   

RNDr. Peter Krempaský

tel.: 02 / 60202514, e-mail: krempasky@devin.sk

 • Referát správy zvereného majetku (verejné obstarávanie a cenové prieskumy)

Ing. Martina Škárová

02 / 60202527, email: skarova@devin.sk


logo-sms-info-white.png

egov-zmluvy-2s.jpg

eGovObstaravania-banner.jpg

Fotogalérie

goBA

© 2017 MČ Bratislava Devín. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované ako eGov-Web spoločnosti ARS NOVA s.r.o.
Mám podnet / sťažnosť / otázku